نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بخش معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شیراز

2 دانشکده معماری، دانشکدگان هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

چکیده

در سال‌های اخیر علی‌رغم کاهش تعداد داوطلبان رشته ریاضی-فیزیک ، تقاضا برای تحصیل در رشته معماری، افزایش یافته است. این مقاله در پی واکاوی تغییر نگرش و تصور نسبت به انتخاب رشته معماری پیش از ورود به رشته و پس از دانش‌آموختگی است. برای دستیابی به هدف پژوهش از روش تحقیق کیفی و ابزار مصاحبه‌ نیمه‌ساختاریافته با دانشجویان مقاطع مختلف، افراد شاغل به تدریس یا کار حرفه‌ای معماری برای جمع‌آوری داده‌ها استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد عموم افراد این رشته را آگاهانه و بر اساس "علاقه" انتخاب کرده‌اند. "دارا بودن ابعاد علمی-هنری توأمان"، "رشد در بستر خانوادگی هنری" و "کسب وجهه اجتماعی"، دیگر دلایل اصلی در انتخاب این رشته بوده است. با این حال، عموم دانش‌آموختگان به دلیل رکود بازار کار، نبود فرصت‌های شغلی، و درآمد کم انتخاب این رشته را به دیگران توصیه نمی‌کنند. این در حالی است که موضوع درآمدزایی در زمان انتخاب رشته عموماً مدنظر قرار نگرفته بوده است. طبق نتایج، در حالیکه نظر اکثریت دانش‌آموختگان، عدم انتخاب مجدد معماری به دلایل بازار کار نامطلوب و شرایط نه چندان مطلوب رشته در خارج از کشور بوده است، اکثریت افراد در گروه دانشجویان، مجدداً رشته معماری را انتخاب می‌کنند. بنابراین درستی از واقعیت‌های بازار کار حرفه‌ای و امکان ادامه تحصیل در خارج از کشور وجود ندارد. از این رو ضروری است زمینه‌های آشنایی دقیق‌تر دانش‌آموزان علاقمند به انتخاب رشته معماری با این رشته با تأکید بر درآمد، بازار کار در داخل و خارج از کشور و نیز امکان ادامه تحصیل در خارج از کشور فراهم آید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of the attitude towards architecture major in two stages: major selection and after graduation

نویسندگان [English]

  • Roza Vakilinezhad 1
  • Parastoo Eshrati 2

1 School of Art and Architecture, Shiraz University

2 School of Architecture, College of Fine Arts, University of Tehran

چکیده [English]

In recent years, the desire for studying architectural engineering in Iran has been increased despite the decrease in the mathematics-physics volunteers. This article seeks to analyze the change in attitudes and perceptions towards selecting architecture as a major before and after graduation. To achieve the purpose of the research, qualitative research method and semi-structured interview tools with students in different levels, professional architects and university professors are used to collect data. The results of the study show that almost all the interviewers had chosen this major intentionally and not randomly based on their “interest". "Having both scientific-artistic dimensions", "growing in the artistic family context" and "gaining social prestige" have been the other main reasons for selecting this major. However, most graduates do not recommend selecting this major due to market downturn, lack of job opportunities, and low income. Meanwhile, the income issue was not generally considered when selecting the major. In this study, selecting architecture major for the second time was questioned in case of going back to the past, and a significant difference was observed between the students’ group and the graduates. According to the results, while the majority of graduates, including postgraduate and doctoral students, professional architects and instructors, did not select architecture again due to the undesirable market and conditions for studying or working abroad, the majority of the student group will select architecture again. The results of this study indicate that students had selected architecture major by interest and with sufficient knowledge about the nature of the major, but still there is no accurate picture of the realities in professional market and for continuing education abroad. Therefore, it is necessary to provide more detailed knowledge for students interested in architecture with focus on income, professional market in the country and abroad and also chances for continuing education abroad.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Architectural Engineering
  • Architecture Market
  • Field of Study
  • Major Selection