نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه طراحی محیط زیست دانشگاه آزاد، واحد علوم تحقیقات تهران

2 گروه طراحی و ارزیابی محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

هدف اصلی این تحقیق ارائه اصول و راهکارهایی برای طراحی در راستای اصول توسعه پایدار پارک‌‌‌‌های جنگلی طبیعی و امکان توسعه آن‌ها در قالب گسترش کالبدی و توسعه عملکردی است. حفاظت از منابع طبیعی، توسعه پایدار طبیعت­گردی در پارک‌­های جنگلی از جمله اهداف طراحی این محیط‌ها می‌تواند باشد. نتایج مورد انتظار از این تحقیق، کاهش تعارضات در مناطق بکر طبیعی با استفاده از روش زون‌بندی و با تأکید بر حفاظت و توسعه کیفیت طبیعی و تقلیل تعارضات انسانی در سطح منطقه‌ای می‌باشد.در این تحقیق با یک روند اصولی و علمی- پژوهشی، طراحی پارک جنگلی تلار قائم‌شهر که به عنوان تنها پارک جنگلی در حومه این شهر واقع است، بر مبنای برنامه ریزی مناسب محیطی می‌توان در جهت احیاء و بازسازی اکوسیستم جنگل و ارتقاء صنعت گردشگری و طبیعت­گردی منطقه اقدامات در خور را انجام داد. در این راستا، فرآیند طراحی پارک مذکور بر مبنای ارزیابی توان اکولوژیک، ویژگی‌های بصری منظر و شناخت ترجیحات مردمی در استفاده از پارک با تحلیل پرسشنامه­ها، نیازها و مکان­یابی کاربری‌ها و ارتباط آن‌ها با یکدیگر و نهایتاً ارائه طرح راهبردی و طراحی منظر مطابق با اهداف و اصول توسعه پایدار و طبیعت­گردی پایدار صورت گرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Planning and design of Telar forest park in accurdance of the principles of sustainable ecotourism development

نویسندگان [English]

  • S. Parisa Karbasi 1
  • Ali Reza Mikaeili Tabrizi 2

1 Department of Environmental Design Engineering, Islamic Azad Univerity Science and Research Tehran Branch

2 Departmant of Environmental Planning and Design, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources

چکیده [English]

The main purpose of this research is to present the fundamentals and guidelines for designing in the direction of sustainable development fundamentals of natural forest parks and possibility of their developments in the form of physical growth and functional development. Protection from natural resources sustainable development of naturism in forest parks can be the purpose of designing these environments.The expected results from this research is the reduction of contrasts in sound natural areas by using zoning method or emphasis on protection and natural quality development and diminishing human aggression at a regional level.In this research by a fundamental, scientific and researchal trend, designing of Telar Forest Park in Qaemshahr which is located in the suburb of this city as the only forest park, we can take appropriate measures to revive and renovate forest ecosystem and promotion of the tourism industry and naturism of the area on the basis of suitable environmental planning.In this regard, the designing process of the park has accomplished based on evaluation of ecological potential, visual landscape features and recognition of people’s preferences. Using park by the analysis of questionnaires, the needs and spotting applications and their interactions with one another and finally presenting guideline scheme and scenery design in accordance with purposes and fundamentals of sustainable development and naturism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Landscape design
  • Qaemshahr
  • Sustainable tourism
  • Telar forest park