در باره نشریه

نشریه مطالعات و پژوهش ­های منظر، توسط انجمن علمی منظر ایران به صورت دوفصلنامه الکترونیکی منتشر می شود. این نشریه در محورهای زیر در زمینه منظر ، معماری منظر، فضای سبز و طراحی محیط مقاله می‌پذیرد:

محورها

 • معماری منظر
 • طراحی محیط زیست
 • مهندسی فضای سبز
 • طراحی منظر
 • برنامه‌ریزی منظر
 • اکولوژی منظر
 • طراحی اکولوژیک در منظر
 • مدیریت منظر
 • نگهداری منظر
 • ارزیابی منظر
 • پایداری در منظر و منظر پایدار
 • تاب آوری و منظر
 • منظر شهری
 • منظر روستایی
 • جنبه‌های اجتماعی در منظر و طراحی آن
 • تصویرسازی ، مدل سازی و شبیه‌سازی منظر
 • مهندسی منظر و علوم وابسته
 • باغ‌های آبی
 • باغ‌های صخره ­ای
 • زیر ساخت های سبز
 • تاریخ منظر
 • تاریخ باغ و باغ سازی در ایران و جهان
 • سبک‌های باغ و باغ سازی در ایران و جهان
 • مرمت و حفاظت مناظر و باغ های تاریخی
 • حقوق و قوانین منظر
 • اخلاق حرفه‌ای درمنظر
 • شهر طبیعت محور
 • استانداردهای منظر
 • فناوری منظر( باغ بام، بام سبز، دیوار سبز، خشک منظر، منظر کم نهاده و ...)
 • منظر طبیعی و سرزمینی ایران
 • منظر فرهنگی
 • منظر آئینی
 • فرهنگ باغ و منظر
 • زیبایی شناسی در منظر
 • روانشناسی محیط و منظر
 • باستان شناسی منظر
 • منظر ساحلی
 • منظر راه
 • منظر صنعتی
 • منظر فضاهای آموزشی
 • منظر کوهستانی
 • پارک‌های شهری
 • پارک های ملی و منظر جنگلی
 • منظر تفرجگاهی و گردشگری
 • منظر مسکونی و ویلایی
 • منظر مثمر
 • منظر یادمانی
 • احیا منظر
 • تغییر اقلیم و منظر 
 • معماری
 • شهرسازی
 • برنامه‌ریزی شهری
 • کشاورزی شهری